Shiraz

Anthonij Rupert Syrah
Anthonij Rupert Syrah

Anthonij Rupert Syrah

R 650.00

Avondale Decade Edition Samsara
Avondale Decade Edition Samsara

Avondale Decade Edition Samsara

R 300.00

Babylonstoren Shiraz
Babylonstoren Shiraz

Babylonstoren Shiraz

R 330.00

Beaumont Dangerfield Syrah
Beaumont Dangerfield Syrah

Beaumont Dangerfield Syrah

R 285.00

Benguela Cove Estate Syrah
Benguela Cove Estate Syrah
Sold Out

Benguela Cove Estate Syrah

R 273.00

Benguela Cove Lighthouse Syrah
Benguela Cove Lighthouse Syrah

Benguela Cove Lighthouse Syrah

R 182.00

Bosman Generation 8 Shiraz
Bosman Generation 8 Shiraz

Bosman Generation 8 Shiraz

R 99.00

Bruce Jack Shiraz
Bruce Jack Shiraz

Bruce Jack Shiraz

R 73.00

Carinus Syrah
Carinus Syrah

Carinus Syrah

R 214.00

Cederberg Shiraz
Cederberg Shiraz

Cederberg Shiraz

R 290.00

De Grendel Op Die Berg Syrah
De Grendel Op Die Berg Syrah

De Grendel Op Die Berg Syrah

R 310.00

De Grendel Op Die Berg Syrah 2021 x 6
De Grendel Op Die Berg Syrah 2021 x 6

De Grendel Op Die Berg Syrah 2021 x 6

R 1,840.00

De Grendel Shiraz
De Grendel Shiraz

De Grendel Shiraz

R 233.00

De Morgenzon Reserve Syrah
De Morgenzon Reserve Syrah
Sold Out

De Morgenzon Reserve Syrah

R 451.00

De Trafford Blueprint Syrah
De Trafford Blueprint Syrah

De Trafford Blueprint Syrah

R 358.00

Du Toitskloof Shiraz x 6
Du Toitskloof Shiraz x 6

Du Toitskloof Shiraz x 6

R 546.00

Durbanville Hills Collectors Reserve The High Noon Shiraz2021
Durbanville Hills Collectors Reserve The High Noon  Shiraz2021

Durbanville Hills Collectors Reserve The High Noon Shiraz2021

R 165.00

Eagles Nest Shiraz
Eagles Nest Shiraz

Eagles Nest Shiraz

R 380.00

Eenzaamheid Shiraz 2020
Eenzaamheid Shiraz 2020

Eenzaamheid Shiraz 2020

R 229.00

Fledge & Co Syrah
Fledge & Co Syrah

Fledge & Co Syrah

R 230.00

Harry Hartman Somesay Shiraz
Harry Hartman Somesay Shiraz

Harry Hartman Somesay Shiraz

R 360.00

Hartenberg Doorkeeper Shiraz x6
Hartenberg Doorkeeper Shiraz x6

Hartenberg Doorkeeper Shiraz x6

R 690.00

Hartenberg Shiraz
Hartenberg Shiraz

Hartenberg Shiraz

R 305.00

HER Shiraz x6
HER Shiraz x6

HER Shiraz x6

R 540.00

Hermanuspietersfontein Skoonma Shiraz
Hermanuspietersfontein Skoonma Shiraz

Hermanuspietersfontein Skoonma Shiraz

R 235.00

Holden Manz Shiraz
Holden Manz Shiraz

Holden Manz Shiraz

R 250.00

Jasper Raats Driefontein Syrah
Jasper Raats Driefontein Syrah

Jasper Raats Driefontein Syrah

R 260.00

Jordan Prospector Syrah
Jordan Prospector Syrah
Sold Out

Jordan Prospector Syrah

R 235.00

Journey's End Shiraz x 6
Journey's End Shiraz x 6

Journey's End Shiraz x 6

R 1,000.00

Kasteelberg Syrah 2021 (Riebeek Valley Wine Co)
Kasteelberg Syrah 2021 (Riebeek Valley Wine Co)

Kasteelberg Syrah 2021 (Riebeek Valley Wine Co)

R 215.00

Kevin Arnold Shiraz
Kevin Arnold Shiraz

Kevin Arnold Shiraz

R 338.00

Kleine Zalze Project Z Syrah 2021
Kleine Zalze Project Z Syrah 2021

Kleine Zalze Project Z Syrah 2021

R 615.00

Kleine Zalze VS Shiraz
Kleine Zalze VS Shiraz

Kleine Zalze VS Shiraz

R 215.00

Koelfontein Shiraz
Koelfontein Shiraz

Koelfontein Shiraz

R 188.00

Kruger Family Reserve Shiraz
Kruger Family Reserve Shiraz

Kruger Family Reserve Shiraz

R 280.00

La Motte Syrah x 6
La Motte Syrah x 6

La Motte Syrah x 6

R 1,240.00

La Vierge Anthelia Shiraz X 6
La Vierge Anthelia Shiraz X 6

La Vierge Anthelia Shiraz X 6

R 984.00

Leeuwenkuil Shiraz x 6
Leeuwenkuil  Shiraz x 6

Leeuwenkuil Shiraz x 6

R 576.00

Lismore Syrah
Lismore Syrah

Lismore Syrah

R 455.00

Little Eagle Shiraz
Little Eagle Shiraz

Little Eagle Shiraz

R 156.00

Lost Boy Syrah x6
Lost Boy Syrah x6

Lost Boy Syrah x6

R 1,530.00

Mason Road Syrah x 6
Mason Road Syrah x 6

Mason Road Syrah x 6

R 810.00

Mellish Familly Vineyards Bakenkop Syrah x6
Mellish Familly Vineyards Bakenkop Syrah x6

Mellish Familly Vineyards Bakenkop Syrah x6

R 1,280.00

Metzer Shiraz
Metzer Shiraz

Metzer Shiraz

R 185.00

Metzer Shiraz 2022 x6
Metzer Shiraz 2022 x6

Metzer Shiraz 2022 x6

R 1,110.00

Mullineux Granite Syrah
Mullineux Granite Syrah

Mullineux Granite Syrah

R 1,450.00

Mullineux Iron Syrah
Mullineux Iron Syrah
Sold Out

Mullineux Iron Syrah

R 1,175.00

Mullineux Syrah
Mullineux Syrah

Mullineux Syrah

R 440.00